Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Karolina Nędzarek 08.04.2024
Data Redaktor Akcja Zmiana
10.05.2024 16:25 Karolina Nędzarek
modyfikacja
Załącznik: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
10.05.2024 16:25 Karolina Nędzarek
modyfikacja
10.05.2024 16:25 Karolina Nędzarek
publikacja
Załącznik: wybór oferty najkorzystniejszej na stronę-sig
10.05.2024 16:24 Karolina Nędzarek
modyfikacja
30.04.2024 11:47 Karolina Nędzarek
modyfikacja
30.04.2024 11:47 Karolina Nędzarek
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
30.04.2024 11:46 Karolina Nędzarek
modyfikacja
30.04.2024 11:40 Karolina Nędzarek
skasowanie
Załącznik: Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Dokument: Dostawa oprogramowania do pracy grupowej i komunikacji
Kategoria: Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych
19.04.2024 16:25 Karolina Nędzarek
modyfikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert
19.04.2024 16:24 Karolina Nędzarek
modyfikacja
Załącznik: Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia
19.04.2024 16:24 Karolina Nędzarek
modyfikacja
19.04.2024 16:24 Karolina Nędzarek
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert-sig
19.04.2024 16:24 Karolina Nędzarek
modyfikacja
19.04.2024 13:57 Karolina Nędzarek
modyfikacja
19.04.2024 13:54 Karolina Nędzarek
publikacja
Załącznik: Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia-sig
15.04.2024 13:18 Anita Zakościelna
modyfikacja
15.04.2024 13:10 Anita Zakościelna
publikacja
Załącznik: Wyjaśnienia treści SWZ-sig
15.04.2024 13:10 Anita Zakościelna
modyfikacja
08.04.2024 18:51 Karolina Nędzarek
modyfikacja
08.04.2024 18:47 Karolina Nędzarek
modyfikacja
08.04.2024 18:41 Karolina Nędzarek
modyfikacja
08.04.2024 18:38 Karolina Nędzarek
publikacja
do góry