Konkurs na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T) z wykorzystaniem komórek immunokompetentnych modyfikowanych genetycznie

Agencja Badań Medycznych, realizując ustawowy cel swojej działalności jakim jest wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia przygotowała program mający na celu rozwinięcie badań i stosowania Terapii adoptywnych w Polsce.

Agencja ogłasza Konkurs numer ABM/2020/4 pt. „Opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T) z wykorzystaniem komórek immunokompetentnych modyfikowanych genetycznie”

Wnioskodawcą w konkursie powinno być konsorcjum.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie jednego Projektu wyłonionego w ramach Konkursu wynosi 100 000 000,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 15.07.2020 r. od godziny 15:00 do 30.09.2020 r. do godziny 15:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie Agencji www.abm.gov.pl.

 

Wszelkie pytania związane z konkursem, należy kierować pod adres mailowy: cart@abm.gov.pl 

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 01.07.2020
Data modyfikacji : 15.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szwugier
Osoba modyfikująca informację:
Monika Szwugier
do góry