Konkurs pn. Tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM/2021/4

W ramach konkursu Agencja Badań Medycznych wybierze projekty przewidujące utworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK). Inicjatywa ma na celu zwiększenie liczby zarówno badań klinicznych, jak i ich uczestników w Polsce, a także wykorzystanie potencjału sektora badań klinicznych dla zwiększenia konkurencyjności krajowej gospodarki.
 
Realizacja przedmiotowego Konkursu stanowi kontynuację działań w zakresie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Agencja Badań Medycznych w 2020 r. przeznaczyła już 100 mln zł na stworzenie sieci dziesięciu wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), zlokalizowanych w całej Polsce. Nowopowstałe Centra pozwolą na lepszą koordynację badań klinicznych w Polsce. 
 
Stworzenie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych pomoże w  rozwoju  nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz poprzez zwiększenie m.in. konkurencyjności polskiego rynku w zakresie obsługi badań klinicznych przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi  50 mln złotych. Nabór wniosków trwa od 15 lutego do 20 kwietnia 2021 r.
 
Kto może składać wnioski o dofinansowanie?
 
Wnioskodawcą może być:
  1. instytut badawczy, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, tj. instytut uczestniczący w systemie ochrony zdrowia, posiadający kontrakt z OW NFZ i udzielający świadczeń szpitalnych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  2. uczelnia publiczna kształcąca na kierunku lekarskim będąca podmiotem tworzącym dla Podmiotu leczniczego, obligatoryjnie wchodzącego w skład Konsorcjum, który posiada kontrakt z OW NFZ i udziela świadczeń szpitalnych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  3. Podmiot leczniczy utworzony przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra lub centralny organ administracji rządowej posiadający kontrakt z OW NFZ oraz udzielający świadczeń szpitalnych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  4. konsorcjum podmiotów wskazanych w pkt 1-3.
 
Do kiedy można składać wnioski?
 
Wnioski można składać od 15.02.2021 od godziny 12:00 r. do 20.04.2021 r. do godziny 12:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/
 
 

Odpowiedzi na pytania zadane podczas webinarium oraz na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu, dostępne są TUTAJ (lista pytań i odpowiedzi jest na bieżąco aktualizowana).

Wszelkie pytania związane z konkursem, należy kierować pod adres mailowy: cwbk2@abm.gov.pl

 
 
 
 
 
 

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 11.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szwugier
do góry