Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich - ABM/2021/1

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs numer ABM/2021/1 na wsparcie projektów niekomercyjnych badań klinicznych w obszarze chorób rzadkich.

Środki finansowe przeznaczone na konkurs: 100 mln zł
 

Sposób złożenia wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: http://konkurs.abm.gov.pl/#/

Termin składania wniosku o dofinansowanie: 

Wnioski można składać od 28.01.2021 od godziny 12:00 r. do 31.03.2021 r. do godziny 12:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie Agencji www.abm.gov.pl.

Ankieta sprawdzająca

Agencja Badań Medycznych przygotowała pomocnicze narzędzie skierowane do przyszłych Wnioskodawców zainteresowanych wzięciem udziału w Konkursie na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich. 

Przygotowana w tym celu lista sprawdzająca dla Projektów badawczych zawiera spis kluczowych zagadnień prawnych podlegających ocenie przez ABM podczas procedury oceny formalnej wniosków o dofinansowanie. Wypełnienie ankiety pozwala na samodzielne zweryfikowanie spełnienia przez Państwa Projekt podstawowych kryteriów formalnych określonych Regulaminem Konkursu, jeszcze przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie w systemie teleinformatycznym.

Zachęcamy do  jej wypełnienia:

https://abm.gov.pl/pl/form/dodaj9,Lista-sprawdzajaca-dla-projektu-skladanego-w-ramach-Konkursu-na-niekomercyjne-ba.html

Wypełnienie ankiety nie jest obligatoryjnym warunkiem złożenia Wniosku o dofinansowanie w Konkursie ABM/2021/1. 

Wypełnienie ankiety jest anonimowe, a uzyskane wyniki nie są gromadzone przez ABM.
Pozytywny wynik ankiety nie jest równoznaczny z uzyskaniem pozytywnego wyniku oceny formalnej Wniosku o dofinansowanie. Pełna ocena formalna Wniosku o dofinansowanie zostanie przeprowadzona zgodnie z wewnętrznymi procedurami ABM po złożeniu Wniosku w systemie teleinformatycznym.

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: niekomercyjne@abm.gov.pl

Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników webinarium „Zasady ubiegania 
się o dofinansowanie na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich” dostepnę są poniżej.

 

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 28.01.2021
Data modyfikacji : 04.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szwugier
Osoba modyfikująca informację:
Żaneta Pieczek
do góry