Konkurs otwarty na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości

Głównym celem Konkursu jest zbadanie częstości występowania wielochorobowości, oceny jej wpływu na stan zdrowia polskiej populacji, oceny występujących czynników ryzyka, wykorzystanie narzędzi do modelowania trendów, a także zastosowanie uzyskanej wiedzy do poprawy postępowania profilaktycznego oraz diagnostyczno-terapeutycznego. Niniejszy cel będzie realizowany poprzez rozwój jakościowych badań epidemiologicznych.Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status:

  • niekomercyjnych badań epidemiologicznych, dotyczących prowadzenia obserwacji/analizy/interwencji profilaktycznej wśród osób narażonych na dany czynnik w celu oceny przyczynowo-skutkowej występowania lub rozwoju wielochorobowości bądź też ocenę działań profilaktycznych mających na celu zmniejszenie ryzyka rozwoju wielochorobowości w polskiej populacji;

i/lub

  • niekomercyjnych badań epidemiologicznych wykorzystujących narzędzia/aplikacje do pogłębionej analizy danych w zakresie stanu zdrowia danej populacji.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektu badania epidemiologicznego, jako obowiązkowy załącznik do wniosku należy przedstawić schemat protokołu badania epidemiologicznego.

Nabór adresowany jest do podmiotów takich jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN;  instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków w systemie trwa :

  • od dnia 16 maja 2023 r. od godziny 12:01:00 do dnia 18 września 2023 r. do godziny 12:00:59

Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Środki finansowe przeznaczone na konkurs

100 mln PLN. Minimalna wartość Projektu w ramach Konkursu wynosi 5 mln zł, natomiast brak jest limitu związanego z maksymalną kwotą wartości Projektu.

Kontakt

Pytania odnośnie składania wniosków w konkursie proszę kierować na adres: epidemiologia@abm.gov.pl

Webinarium

14 czerwca 2023 r. w godzinach 11.00-14.00 planowane jest webinarium online dla potencjalnych Wnioskodawców, podczas którego zostaną zaprezentowane i omówione m.in. podstawowe złożenia Konkursu oraz koszty możliwe do poniesienia w ramach składanych Projektów.

Zapraszamy do zapisu na webinarium po linkiem: https://abm.gov.pl/pl/kursy/82k84,Webinarium-dot-konkuru-otwartego-na-realizacje-badan-epidemiologicznych-dotyczac.html

UWAGA!

Istnieje możliwość przeprowadzenia roboczych konsultacji projektu badania epidemiologicznego z pracownikami ABM. W celu ustalenia dogodnego terminu konsultacji prosimy o przesłanie draftu badania z określeniem kwestii wymagających konsultacji na maila epidemiologia@abm.gov.pl

 

Zachęcamy również do odsłuchania podcastów z ekspertami z zakresu epidemiologii.

ODCINEK 1: Badania randomizowane, kliniczne, czy oparte na dowodach? Jak projektowane są badania i co oznaczają dla współczesnej nauki?

ODCINEK 2: Wielochorobowośc dotyka nie tylko seniorów. Otyłość i choroby cywiizacyne czynnikami ryzyka 

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 14.02.2023
Data modyfikacji : 29.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Weronika Kolczyńska
Osoba modyfikująca informację:
Weronika Kolczyńska
do góry