Kampania społeczna o charakterze informacyjno-promocyjnym dotycząca realizowanych projektów B+R z dziedziny nauk medycznych, w tym z obszaru onkologii

Postępowanie opublikowano pod adresem https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461702-2021:TEXT:PL:HTML oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6b25574d-442a-4224-a88c-ec9a63fa53bd

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 13.09.2021
Data modyfikacji : 17.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Gorzoch Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Gorzoch
do góry