Dostawa licencji oprogramowania do tworzenia i obróbki dokumentów w formacie zgodnym ze standardem ISO 32000-2:2020 oraz licencji oprogramowania antywirusowego z podziałem na dwie części

Postępowanie opublikowano pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Edytuj/ecef1816-e445-4266-8890-a0247a87c56c

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 23.11.2021
Data modyfikacji : 01.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Gorzoch Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Nędzarek
do góry