Sposób przyjmowania oraz załatwiania spraw

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565)  Agencja Badań Medycznych uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych.

Dokumenty elektroniczne powinny być doręczane za pomocą ESP, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem:

/AgencjaBadMed/SkrytkaESP

Po złożeniu dokumentu elektronicznego Interesant otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Sposób korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej opisany został na stronie ePUAP.

Akceptowane formaty dokumentów

W Elektronicznej Skrzynce Podawczej akceptowane są formaty dokumentów elektronicznych wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766):

dokumenty tekstowe lub tekstowo – graficzne:

  • rtf  (Rich Text Format), dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
  • pdf (Portable Dokument Format), dokumenty dla przeglądarki Adobe Reader,
  • doc dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
  • odt (Open Document), dokumenty w formacie Open Office,

pliki graficzne:

  •  jpg (.jpeg),
  • gif,
  • tif (.tiff),

pliki skompresowane:

  • zip format kompresji plików ZIP,
  • rar format kompresji plików RAR.

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Badań Medycznych są udostępniane na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 30.01.2020
Data modyfikacji : 13.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Monika Szwugier
do góry