Sposób przyjmowania oraz załatwiania spraw

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565)  Agencja Badań Medycznych uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych.

Dokumenty elektroniczne powinny być doręczane za pomocą ESP, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem:

/AgencjaBadMed/SkrytkaESP

Po złożeniu dokumentu elektronicznego Interesant otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Sposób korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej opisany został na stronie ePUAP.

Sposób przyjmowania i załatwiania sparaw:

Sprawy kierowane do załatwienia przez Agencję Badań Medycznych należy składać:
 1. w formie korespondencji pisemnej na adres siedziby Agencji (ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa) ;
 2. w  formie korespondencji składanej bezpośrednio w Kancelarii Agencji (ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, XII piętro);
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kancelaria@abm.gov.pl;
 4. z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), na adres: /AgencjaBadMed/SkrytkaESP;
 5. za pośrednictwem faksu: +48 22 468 87 11;
 6. kontakt telefoniczny: +48 22 270 70 69;
 7. kontakt osobisty – po umówieniu telefonicznym.

Akceptowane formaty dokumentów

Akceptujemy doręczenie dokumentów na płytach CD-ROM oraz formaty dostarczanych danych wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.

Akceptowalne formaty załączników:

Pliki tekstowe

 • .rtf  (Rich Text Format), dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
 • .pdf (Portable Dokument Format), dokumenty dla przeglądarki Adobe Reader,
 • .doc dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
 • .odt (Open Document), dokumenty w formacie Open Office,

pliki graficzne:

 • .jpg (.jpeg),
 • .gif,
 • .tif (.tiff),

pliki skompresowane:

 • .zip format kompresji plików ZIP,
 • .rar format kompresji plików RAR.

 

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB*, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5 MB*.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Badań Medycznych są udostępniane na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

JAK  PRZETWARZAMY PANI/PANA  DANE  ROZPATRUJĄC  WNIOSEK     

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 30.01.2020
Data modyfikacji : 26.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Monika Szwugier
do góry