BIP Agencji Badań Medycznych

https://bip.abm.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-progowe/371,Kontrola-oraz-pomoc-prawna-w-zakresie-zamowien-publicznych-udzielanych-przez-ben.html
24.06.2024, 03:26

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola oraz pomoc prawna w zakresie zamówień publicznych udzielanych przez beneficjentów w projektach realizowanych na podstawie umów zawartych z ABM

Termin składania ofert upływa w dniu: 11.05.2023 r. do godz. 11:00

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 28.04.2023
Data modyfikacji : 23.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anita Zakościelna
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Gorzoch