Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przeprowadzenie kampanii społecznej o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczącej realizowanych projektów B+R z dziedziny nauk medycznych, w tym wybranych chorób cywilizacyjnych

Postępowanie opublikowano pod adresem https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403771-2022:TEXT:PL:HTML oraz https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-13db7d61-e25d-11ec-9a86-f6f4c648a056

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 25.07.2022
Data modyfikacji : 17.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Nędzarek
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Gorzoch
do góry